THERMICROLL® SPIRAL DOOR ISO 40

Închiderile tip rulou industriale, izolate sunt o evolu?ie tehnologic? în domeniul u?ilor, având ca obiectiv subdiviziunea între zone operative având diferite intensit??i acustice ?i termice sau destinate pentru diferite folosiri.

U?ile mari rapide, industriale Thermicroll® Spiral Door ISO 40 intr? în gama solu?iilor dezvoltate de întreprindere, ce se implic? de mai mul?i ani în furnizarea produselor capabile s? ajute ?i s? gestioneze orice problem? logistic?. Caracteristicile închiderii sunt adaptate pentru orice tip de industrie. Modelul Spiral Door ISO 40 este topul produselor noastre pentru întreprinderi, proiectat pentru a garanta un nivel f?r? egal în termene de rapiditate, siguran?? ?i izolare

Înf??urarea în spiral? circular? patentat? este din polietilen? de densitate mare ?i mantaua este format? din panouri din aluminiu sau o?el cu perete dublu cu izolare termo-acustic? m?rit? ?i exist? posibilitatea introducerii ferestrelor din policarbonat.

Avangarda produsului este reprezentat? de viteza mare de r?spuns, zgomot redus de deplasare, siguran?? absolut?, înf??urare superioar? cu ocupare redus? de spa?iu, datorit? execut?rii unei lucr?ri speciale a profilului izolat curbat. De asemenea nu sunt cerute ancor?ri de tavan, spre deosebire de u?ile tradi?ionale cu înf??urare rapid?. În ceea ce prive?te amprenta la p?mânt este total absent? când oblonul este deschis. Ultima caracteristic?, dar nu pentru importan??, este estetica foarte frumoas?, capabil? s? furnizeze clientului un bilet de vizit? important despre activitatea sa. Aceste alte inova?ii fac din Thermicroll® societatea lider ?i la nivel de proiectare, cercetare ?i dezvoltare.

Simplitatea construirii permite reducerea costurilor, între?inere ?i timpi de montare, dar în acela?i timp îi valorific? calitatea ?i func?ionalitatea. U?ile industriale din gam? folosesc componente mecanice ?i electrice de înalt? calitate, sunt în întregime studiate, proiectate ?i fabricate în Italia, într-una din cele multe sedii ale societ??ii. Acestea sunt unele din punctele de for?? ale Spiral Door ISO 40. Pentru a afla mai multe accesa?i celelalte avantajele.

Cea mai important? garan?ie este dat? de testele repetate pe toate u?ile industriale în timpul diferitelor faze precedente ?i ulterioare instal?rii. De asemenea, toate închiderile noastre de tip rulou izolate sunt conforme cu normativa 12453-12445/CE ?i UNI EN 13241-1/CE ?i certificate ca produse exclusive ?i originale, unice pentru rezisten??, practicitate, func?ionalitate ?i calitate.

DESCARCA PDF