THERMICROLL® SPIRAL DOOR ISO 80

Închiderile tip rulou industriale, izolate sunt o evolu?ie tehnologic? în domeniul u?ilor, având ca obiectiv subdiviziunea între zone operative având diferite intensit??i acustice ?i termice sau destinate pentru diferite folosiri.

U?ile mari rapide, industriale Thermicroll® Spiral Door ISO 80 intr? în gama solu?iilor dezvoltate de întreprindere, ce se implic? de mai mul?i ani în furnizarea produselor capabile s? ajute ?i s? gestioneze orice problem? logistic?. Caracteristicile închiderii sunt adaptate pentru orice tip de industrie.

Modelul Spiral Door ISO 80 este topul produselor noastre pentru întreprinderi, proiectat pentru a garanta un nivel f?r? egal în termene de rapiditate, siguran?? ?i izolare între medii. Grosimea panourilor ?i formelor sunt elementele esen?iale pentru a se putea opera în condi?ii climatice foarte rigide. De fapt, modelul se diferen?iaz? de versiunea precedent? prin rezisten?a specific? la temperaturi rigide ?i deci la mediile de r?cire. Operativitatea u?ilor frigorifice ?i a por?ilor frigorifice este garantat? pân? la -25°C ?i deci se adapteaz? perfect la sectorul alimentar ?i în r?cire.

Înf??urarea în spiral? circular? patentat? este din polietilen? de densitate mare ?i mantaua este format? din panouri din aluminiu sau o?el cu perete dublu cu izolare termo-acustic? m?rit? ?i exist? posibilitatea introducerii ferestrelor din policarbonat.

Avangarda u?ilor industriale izolate Spiral este reprezentat? de viteza mare de r?spuns, zgomot redus de deplasare, siguran?? absolut?, înf??urare superioar? cu ocupare redus? de spa?iu, datorit? execut?rii unei lucr?ri speciale a profilului izolat curbat. De asemenea nu sunt cerute ancor?ri de tavan, spre deosebire de u?ile tradi?ionale cu înf??urare rapid?. Amprenta la p?mânt este total absent? când oblonul este deschis. Ultima caracteristic?, dar nu pentru importan??, este estetica foarte frumoas?, capabil? s? furnizeze clientului un bilet de vizit? important despre activitatea sa. Aceste alte inova?ii fac din Thermicroll® societatea lider ?i la nivel de proiectare, cercetare ?i dezvoltare.

Simplitatea construirii acestui model (este vorba ?i,dar nu numai, de u?i pentru celule frigorifice) permite reducerea costurilor, între?inere ?i timpi de montare, dar în acela?i timp îi valorific? calitatea ?i func?ionalitatea. Oblonul industrial, ce folose?te componente mecanice ?i electrice de înalt? calitate, este în întregime studiat, proiectat ?i fabricat în Italia, într-una din cele multe sedii ale societ??ii. Prima garan?ie este dat? de testele repetate pe toate u?ile industriale în timpul diferitelor faze precedente ?i ulterioare instal?rii. Mai precis, acest model a fost validat pentru a ajuta 1 milion de cicluri de deschidere ?i închidere: u?i pentru celulele frigorifice sunt complet sigure datorit? numeroaselor teste termice efectuate în diferitele faze de produc?ie ?i instalare.

Acestea sunt unele din punctele de for?? ale produsului, pentru a afla mai multe accesa?i celelalte avantajele.

Toate închiderile noastre de tip rulou izolate sunt conforme cu normativa 12453-12445/CE ?i UNI EN 13241-1/CE ?i certificate ca produse exclusive ?i originale, unice pentru rezisten??, practicitate, func?ionalitate ?i calitate.

DESCARCA PDF