UȘĂ RAPIDĂ TIP RULOU – Roll

La porta rapida ad avvolgimento rapido Roll de la BMP EUROPE este o solu?ie ideal? pentru tranzit rapid ?i continuu. U?a rapid? se adapteaz? la toate sectoarele merceologice si se împarte în mai multe modele.

Modelele de u?i tip rulou pot fi prev?zute de o contragreutate pentru deschiderea total? în cazul lipsei de tensiune.

Toate u?ile de tip rulou pot fi dotate cu sectoare vizuale din cristall, cu hublouri sau sectoare transparente de mari dimensiuni, pentru o mai mare luminozitate.

Acest tip de u?i rapide sunt formate dintr-o structur? perimetral? din o?el zincat în form? de U capabil? s? men?in? rularea pânzei ?i un rulou superior pentru adunarea pânzei.

Toate închiderile noastre cu înf??urare, autoreparante sunt comandate de la un panou de comand? alimentat cu 380 v trifazic ?i sunt protejate pentru o folosire intens? cu serviciu continuu.

În gama închiderilor rapide cu pânz? prin înf??urare, speciale suntem în m?sur? s? dezvolt?m la comand? u?i cu un grad mare de izolare cu pânz? izolat?.

TOATE ÎNCHIDERILE NOASTRE TIP RULOU AUTOREPARANTE SUNT CONFORME CU NORMATIVA 13241/CE

DESCARCA PDF