Uşi de intrare

U?i de intrare cu calitatea de marc? Hörmann

U?ile de intrare în locuin?e ?i u?ile al?turate Hörmann ThermoPro, din o?el, vi se furnizeaz? într-o gam? bogat? de modele. Aceste u?i, la pre?uri avantajoase, v? ofer? un sentiment de siguran?? datorit? încuietorii multipunct standard, economisesc energie prin izolarea termic? foarte bun? ?i reprezint? o frumoas? carte de vizit? pentru c?minul dumneavoastr?.

Catalogul al?turat v? informeaz? pe larg ?i, binen?eles, partenerul dumneavoastr? Hörmann v? consiliaz? în mod individual.

Motive bune în favoarea u?ilor de intrare în locuin?? ThermoPro, marca Hörmann

Produse de calitate din Germania

gute-Gruende-Thermoplus-ThermoPro-1Construc?ia u?ilor de intrare în cas? este conceput? ?i produs? de compania Hörmann. Angaja?ii no?tri cu înalt? calificare lucreaz? în mod intens la noi proiecte, fiind preocupa?i de un progres continuu al produselor ?i de îmbun?t??irea detaliilor. Astfel apar brevete ?i inova?ii pe pia??. Testele de lung? durat?, efectuate în condi?ii reale, garanteaz? calitatea deosebit? a produselor de serie sofisticate, marca Hörmann.

Usi de intrare in locuinta pentru generatii intregi

gute-Gruende-Thermoplus-ThermoPro-2Suntem convin?i de calitatea f?r? compromisuri a produselor noastre. La Hörmann ob?ine?i o garan?ie de 5 ani* pentru u?ile de intrare ?i de intrare în locuin?? ThermoPlus / ThermoPro.

Viitorul dintr-o privire

gute-Gruende-Thermoplus-ThermoPro-3Compania Hörmann este un bun exemplu. Drept urmare, din 2013, compania î?i acoper? 40 % din necesarul energetic din curent ecologic ?i sub acest aspect se fac progrese permanente. În acela?i timp, datorit? implement?rii unui sistem de management al energiei inteligent ?i certificat se economisesc anual multe tone de CO². ?i nu în ultimul rând, compania Hörmann ofer? produse pentru construc?ii durabile. Mai multe despre activit??ile ecologiste desf??urate de compania Hörmann se g?sesc în bro?ura „Noi gândim ecologic”.

Aspect coplanar al usii pe interior si exterior

gute-Gruende-Thermoplus-ThermoPro-4U?ile ThermoPro ?i ThermoPlus ofer? o primire exclusiv? ?i nobil? – indiferent dac? este vorba de intrarea principal? sau de cea al?turat?. Blatul u?i cu aspect pl?cut, cu suprafa?? complet? pe interior ?i exterior, cu profil canat pe interior, îndepline?te ?i cele mai ridicate cerin?e de aspect. Vederea din interior armonizeaz? ideal cu u?ile interioare din locuin??.

Izolare termica deosebita

U?ile de intrarea ThermoPro ofer? coeficient de transfer termic UD pân? la 1,1 W/ (m²·K)* ?i o izolare termic? bun? pentru locuin?a dumneavoastr?. U?ile de intrare în locuin?? ThermoPlus constituie un adaos suplimentar pentru izolarea termic? datorit? coeficientului de transfer termic UD pân? la 0,87 (m²·K)*. Astfel pute?i economisi în mod sustenabil energie ?i s? proteja?i mediul înconjur?tor.

* În func?ie de dimensiunile u?ii. Valorile specificate sunt pentru RAM 1230 × 2180 mm.

Incuietoare anti-efractie

hoermann_de_produkte_haustueren_thermo_pro_eingangstueren_gute_gruende_3Atât dumneavoastr? cât ?i familia dumneavoastr? trebuie s? v? sim?i?i în siguran?? în propria locuin??. De aceea u?ile noastre ThermoPlus / ThermoPro sunt dotate în mod standard cu încuietoare multipunct. Partea balamalelor este asigurat? cu trei bol?uri de siguran??. La u?ile ThermoPlus partea balamalei este asigurat? cu o rigl? de siguran?? pe toat? lungimea. Astfel partea balamalei este protejat? mai bine împotriva unei încerc?ri de deschidere cu ranga.

Pentru o siguran?? suplimentar? o multitudine de modele ThermoPro ?i toate u?ile ThermoPlus (?i cu elemente laterale ?i cu oberlihturi) sunt echipate op?ional cu echipament de siguran?? antiefrac?ie RC 2.

Vitrare necasanta

hoermann_de_produkte_haustueren_thermo_pro_eingangstueren_gute_gruende_4La punctul protec?ie împotriva accident?rii ?i protec?ie antiefrac?ie u?ile Hörmann îndeplinesc ?i cerin?ele mai ridicate. Geamul laminat de siguran?? (VSG) de o grosime de 8 mm pe partea interioar? a vitr?rii izolante asigur? o siguran?? optim?. În cazul unei spargeri eventuale cioburile de sticl? sunt legate ?i r?mân lipite de folia din interior, astfel pericolul de accidentare prin cioburi este aproape exclus?. În plus, geamul laminat de siguran?? ofer? o protec?ie mai bun? împotriva efrac?iei, deoarece întroducerea mâinilor este îngreunat?.