Usi pentru industria alimentara

U?ile noastre, proiectate ?i fabricate având în vedere cerin?ele industriei  alimentare, dispun de un factor înalt de izolare, fiind realizate cu ajutorul tehnologiei de umplere cu spum? poliuretanic?, au grosimi cuprinse între 40-160 mm, confec?ionate, în func?ie de tip, din pl?ci din o?el inoxidabil sau cu înveli? poliesteric. Fiec?rei u?i ?i ferestre îi este aferent un toc din o?el inoxidabil, iar u?ile noastre din domeniul congelatoarelor sunt prev?zute cu prag care poate fi retras sub nivelul podelei ?i cu un sistem încorporat de înc?lzire. Pentru u?ile noastre de dimensiuni mai reduse ?i pentru temperaturi normale utiliz?m tocuri care pot fi montate deosebit de simplu ?i care pot fi folosite ?i la închiderea muchiilor panelelor, f?r? s? mai fie necesare contra-tocuri sau închiderea ulterioar? a panelelor în timpul mont?rii u?ilor ?i ferestrelor.

Pentru  pentru înc?perile din industria alimentar? care nu necesit? o termoizolare mai mare recomand?m u?i glisante cu grosimea de 40 mm, u?i de izolare f?r? cauciuc pe margini, precum ?i 3 tipuri de u?i suspendate. La cerere, u?ile noastre pot fi prev?zute cu încuietoare de siguran?? cu ac?ionare normal? sau pe din?untru, cu fereastr? de inspec?ie, cu pist? superioar? în toc, cu protec?ie mecanic? împotriva ?ocurilor ?i supap? de egalizare a presiunilor.

U?i batante ?i glisante pt industria alimentar?

U?i suspendate

Perdele din benzi de PVC

Perdele de aer