Usi pentru spitale

Oferim u?i ?i ferestre care corespund prevederilor referitoare la spa?iile igienice, destinate utiliz?rii în spitale ?i în industria farmaceutic?, unde din planul u?ii nu iese în afar? ?i nici nu este îngropat nici un dispozitiv (cum ar fi fereastra de inspec?ie ?i cadrul acesteia, ?inele inferioare de ghidaj), evitând astfel formarea suprafe?elor colectoare de bacterii ?i praf. Foile de u?? sunt confec?ionate cu grosimi cuprinse între 50-60 mm, din tabl? din o?el inoxidabil polizat, sau din tabl? galvanizat? îmbr?cat? într-un poliester special. Structurile tocurilor sunt întotdeauna din material inoxidabil, cu m?rimi corespunz?toare necesit??ilor de la fa?a locului ?i adaptate diferitelor structuri de zid sau din gipscarton în care vor fi montate.

În vederea ac?ion?rii u?ilor ?i ferestrelor automate pentru spitale, recomand?m dispozitive suedeze de ac?ionare, de tip BESAM, care sunt de cea mai bun? calitate ?i foarte fiabile. La nevoie, putem asigura în foile de u??, în ferestrele încastrate de supraveghere ?i în structurile de toc, o protec?ie de diferite grade împotriva radia?iilor.

U?i glisante ?i batante pentru s?li de opera?ie

 

U?i batante ?i glisante pentru spa?ii igienice

 

Echipamente de sp?lare a vaselor de pat

.