Uşi secţionale industriale

Programul pentru u?i sec?ionale într-o diversitate unic?

U?ile sec?ionale se deschid pe vertical? ?i creaz? prin aceasta spa?iu înaintea ?i în spatele u?ii. Elementele u?ii sunt situate paralel cu plafonul, deasupra deschiderii sau, în func?ie de orientarea acoperi?ului. U?ile sec?ionale din o?el ale seriei constructive 50, cele în combina?ie o?el-aluminiu, sau cele din aluminiu conving printr-o diversitate unic? a programului, un design de vârf ?i o siguran?? certificat?. U?ile sec?ionale Compact prind fiecare panou în parte în zig-zag chiar în spatele buiandrugului. Adâncimea mic? de p?trundere este deosebit de avantajoas? în cazul halelor cu luminatoare, a acoperi?urilor ?i fa?adelor din sticl?.

Ob?ine?i informa?ii suplimentare din catalogul al?turat precum ?i din datele de montaj. Date de montaj.

Claritate perfecta de lunga durata

dauerhafte_durchsichtRezisten?? deosebit? împotriva zgârierilor

U?ile cu vitrare DURATEC din material plastic sunt supuse unor solicit?ri puternice, într-un mediu industrial agresiv ?i cu toate acestea î?i p?streaz? transparen?a pe o perioad? îndelungat?. Un finisaj special de suprafa?? de calitatea farurilor de ma?in? protejeaz? geamul împotriva zgârierilor ?i a urmelor de cur??are.

Ob?ine?i vitrarea DURATEC® în mod standard, f?r? adaos de pre?, la toate u?ile sec?ionale cu vitr?ri din material plastic transparent – ?i acest lucru numai la Hörmann.

Izolare termica eficienta

hoermann_de_produkte_industrietore_sectionaltore_gute_gruende_2ThermoFrame

Halele înc?lzite necesit? u?i sec?ionale industriale bine izolate. U?ile sec?ionale industriale, marca Hörmann, se furnizeaz? op?ional cu un racord la toc ThermoFrame cu scopul unei separ?ri termice între ?ine ?i zid?rie. În plus, garniturile de etan?are protejeaz? u?a pe ambele p?r?i laterale, o etan?are dubl? protejeaz? buiandrugul contra pierderilor termice. Coeficientul de transfer termic este mai bun cu pân? la 21 %.

Solutii practice

U?? pietonal? înglobat? f?r? prag

Pentru a permite o trecere u?oar? a persoanelor, u?a pietonal? înglobat? are un prag extraplat, confec?ionat din o?el inox. La u?ile cu l??ime de 5510 mm, pragul are o în?l?ime de numai 10 mm în centru ?i de 5 mm pe margini. Datorit? acestui fapt riscul de împiedicare este redus considerabil, în timp ce trecerea ro?ilor este simplificat?. În anumite condi?ii pute?i utiliza u?ile pietonale înglobate f?r? prag pentru ie?iri de urgen?? ?i construc?ii f?r? bariere.

Supravegherea usii fara contact

hoermann_de_produkte_industrietore_sectionaltore_gute_gruende_4Barier? luminoas? exterioar? f?r? pre? suplimentar

Toate u?ile sec?ionale Hörmann cu ac?ionare electric? au ca echipare standard un sistem de siguran?? a cantului inferior cu optosenzori cu autosupraveghere. Pute?i alege f?r? pre? suplimentar ?i bariera luminoas? exterioar? VL 1 pentru o supraveghere f?r? contact a cantului inferior. Op?ional primi?i ?i grila de fotocelule HLG integrat? în toc. Aceste solu?ii v? ofer? o siguran?? sporit?, o deplasare mai rapid? a u?ii ?i cheltuieli de verificare ?i de între?inere mai reduse.